Bramka ze spotkania w Łagowie i wypowiedź pomeczowa trenera Tomasovii