[the_ad_group id="53"]

Wystartował plebiscyt Kroniki Tygodnia

Przed świętami Bożego Narodzenia wystartował XIX plebiscyt piłkarski Kronika Tygodnia, gdzie czytelnicy a przede wszystkim kibice piłkarscy wybiorą piłkarza, trenera, drużynę oraz odkrycie roku 2018. Wśród nominowanych nie zabrakło przedstawicieli Tomasovii, na których zachęcamy do głosowania. Poniżej nominacje w poszczególnych kategoriach.

 

Piłkarz Roku – Arkadiusz Smoła, Piotr Waśkiewicz

Trener Roku – Paweł Babiarz

Drużyna Roku – Tomasovia

Odkrycie Roku – Maciej Żerucha

 

Co trzeba zrobić, by oddać głos na przedstawicieli naszego klubu? Należy kupić Kronikę Tygodnia, która ukazuje się w każdy wtorek,  a następnie wyciąć i wypełnić kupon plebiscytu. Wspomniany kupon/y należy dostarczyć do redakcji osobiście lub wysłać pocztą pod adres „Kronika Tygodnia” , ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na specjalnie zorganizowanej gali, która zostanie zorganizowana wspólnie przez Kronikę Tygodnia i Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Wśród głosujących wylosowane zostaną atrakcyjne nagrody. 

 

Przypomnijmy, że piłkarze naszego klubu mają swoje sukcesy we wspomnianym plebiscycie. Piłkarzem roku 2017 czytelnicy Kroniki Tygodnia wybrali Ireneusza Barana. Wszystko więc w rękach waszych, czyli kibiców Tomasovii. Za wszystkie oddane głosy na przedstawicieli naszego klubu już teraz bardzo dziękujemy. 

 

foto: kronikatygodnia.pl / Agnieszka Kołtunowska