[the_ad_group id="53"]

Już pojutrze mecz z Victorią Żmudź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i wytycznymi Ministerstwa Sportu na terenie obiektów typu otwartego lub półotwartego widz jest zobowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do  czasu zajęcia przez niego miejsca oraz na terenie poruszania się tych obiektów, a także zachować odstęp 1.5 m odległości od innego widza.