Nieoficjalna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Zwiedzanie miasta proponujemy rozpocząć od renesansowego Rynku - centrum dawnego układu miejskiego. Na pólnocny wschód od rynku, przy dawnym trakcie w kierunku Zamościa usytuowany został Rynek Solny. Jego powstanie wzięło się z otrzymanym przez miasto przywilejem składu soli. Zabytkowy, renesansowy plan miasta zachował się do dziś poza częścią położoną na zachód od Rynku, która została zburzona podczas ostatniej wojny. W narożniku północno-wschodnim zwraca uwagę wieża budynku straży pożarnej. Po przebudowie obiekt ten służy Państwowej Szkole Muzycznej.

W sąsiedztwie w głębi wyłania się okazała Cerkiew Prawosławna. Powstała z końcem XIX wieku w regionie uprzedniej cerkwi, o której pierwsze wiadomości pochodzą z okresu po lokacji miasta. O jej istnieniu świadczy też zachowana nazwa ulicy odbiegającej od Rynku - ul. Starocerkiewna. W południowo-wschodnim narożniku Rynku znajduje się okazały pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Z tego samego narożnika prowadzi w kierunku wschodnim niewielka ulica Kościelna. Ulicę zamyka barokowy Kościół drewniany, najcennejszy obiekt zabytkowy Tomaszowa Lubelskiego, który powstał w 1627 roku. Przebudowany był w 1727 roku, odnawiany m.in. z końcem XVIII wieku, następnie po uszkodzeniach w czasie działań I i II wojny światowej. Po południowej stronie placu (ul. Królewska 1) usytuowana jest plebania z połowy XIX wieku (obecnie w dewastacji). Za kościołem od strony wschodniej (ok. 100m) zachowały się wyraźne ślady wałów obronnych oraz fosy. W 1990 roku rozpoczęto gruntowne prace remontowe i konserwatorskie tego kościoła, które objęły kompleksowo całą świątynię. Prócz zabezpieczenia struktury zewnętrznej kościoła konserwacji poddano wystrój wnętrza. Na wałach obronnych pobudowano kapliczki Drogi Krzyżowej.

Przy równoległej do ul. Kościelnej, ul. 29 Listopada (od strony północnej) obok dwóch wikarówek znajduje się dom nr 17, pochodzący z 1829 roku. Na przedłużeniu ulicy w kierunku wschodnim rozciągają się zabudowania dawnej wsi Sznury, obecnie ul. Chopina. Przenosimy się stąd do zachodniej części miasta, gdzie od Rynku prowadzi ul. Piłsudskiego. Po obu stronach stoją nowo wzniesione zespoły placówek handlowych oraz bloki mieszkalne powstałe w miejscu żydowskiej zabudowy zniszczonej podczas ostatniej wojny. Od Rynku na południe odbiega ul. Lwowska. Jeszcze z początkiem lat siedemdziesiątych było tu wiele drewnianych obiektów przypominających wyglądem małomiasteczkowe dworki. Ich miejsce zajęły obecnie nowe obiekty mieszkaniowe, handlowo-usługowe i użyteczności publicznej, a w części zachowała się murowana zabudowa z przed I wojny światowej i z okresu międzywojennego. Przy ulicy Lwowskiej w 1937 roku rozpoczęto budowę, według projektu Jerzego Siennickiego, nowego kościoła. Budowę zakończono po wojnie. Po przeciwnej stronie ulicy w narożniku ul. Lwowskiej i Kopernika znajduje się na słupie barokowa rzeźba św. Tekli z 1782 roku, obok rzeźby w latach osiemdziesiątych wybudowano pomnik poświęcony żołnierzom września 1939 roku.

Na budynku ul. Lwowskiej nr 62 znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom "Smoczej Jamy", karceru tomaszowskiego UB, zajmującego w latach powojenneych ten budynek, sąsiedni oraz stojący po drugiej stronie ulicy tzw. "Cybulówkę". Przed siedzibą władz miasta stoi pomnik poświęcony bohaterom walk o Tomaszów Lubelski w latach ostatniej wojny. Złożono przy nim urny z prochami z 24 miejsc walki i męczeństwa. Pomnik odsłonięto w 1969 roku. Na cmentarzu wojennym mieszczą się kwatery żołnierzy września 1939 roku. Dla upamiętnienia udziału w krwawych walkach pod Tomaszowem gen. Tadeusza Piskora, dowódcy połączonych armii "Lublin" i "Kraków", wybudowano obok kwater żołnierzy pomnik ku czci bohatera. W roku 1990 w 51 rocznicę walk pod Tomaszowem, sprowadzono z Anglii prochy Tadeusz Piskora. Naprzeciwko cmentarza od ul. Lwowskiej odbiega w kierunku zachodnim al. Grunwaldzka. Mieści się tu szpital miejski, zbudowany w 1919 roku znacznie rozbudowany w ostatnim okresie. Na uwagę zasługuje pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki przy alei Grunwaldzkiej. Przy niedalekiej ul. Wyspiańskiego godny obejrzenia jest wyróżniający się architektonicznie gmach Liceum Ogólnokształcącego wzniesiony w okresie międzywojennym.

źródło: www.Tom

Image and video hosting by TinyPic

Obserwuj nas na Twitterze

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Wyszukiwarka